enlt
enlt
Vytautas Ribikauskas

Vytautas Ribikauskas

Aikido
Vilnius, Lietuva

Patyčios sporte, aš asmeniškai norėčiau išskirti vaikų sporte, yra opus reiškinys šiuolaikinėje visuomenėje. 

Šiuolaikiniam jaunam žmogui didelę įtaką daro internetas ir vaikas iš ten semiasi daug nereikalingų blogų dalykų, kuriuos atsineša į treniruotes. Treniruotėse vaikams trūksta elementaraus pakantumo ir žmogiško supratingumo, kad ne visi žmonės yra vienodai pajėgūs, greiti ir stiprūs fiziškai. Tokių vertybių trūkumas neigiamai veikia visos grupės emocinį klimatą. O blogame emociniame fone negalima pasiekti aukštų rezultatų. Tai tiesiogiai atsiliepia asmeninėje sportininko ir viso klubo perspektyvoje. 

Todėl treneriams – pedagogams būtina ugdyti ir lavinti jaunų žmonių ne tik fizines savybes bet ir dvasines bei moralines vertybes. Būtina ugdyti sportininko emocinį intelektą. 

2015 m. Kovos menų festivalyje apdovanotas, kaip geriausias metų treneris.

Esu Lietuvos Aikido Aikikai Federacijos atestacinės komisijos narys ir vienas iš trenerių. Taip pat esu Aikido Aikikai asociacijos „SŪKURYS“ prezidentas ir vienas iš trenerių.