enlt
enlt

Monografija

Vveinhardt, J., Žukauskas, P. (2012). Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 448 p. ISBN 978-995-5128-47-2

Autorių žodis

Parengti monografiją „Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas“ paskatino pastaruosius kelerius metus vykdytos intensyvios teorinės mobingo studijos, empiriniai tyrimai, interviu ir pokalbiai su mobingo darbo vietoje aukomis ir specialistais. Sukaupta informacija ir tyrimų išvados leido suformuoti aiškesnį mobingo, kaip radikalaus aukos puolimo ir sunaikinimo, vaizdinį Lietuvos organizacijose.   

Tyrimus inspiravo net kelios tarpusavyje glaudžiai susijusios priežastys – ne tik mokslinės, bet ir praktinės. Esminiai ekonominiai ir socialiniai struktūrų pokyčiai, inovacijos šiuolaikinėje visuomenėje ne sumenkino, o tik dar labiau sureikšmino žmogiškųjų santykių, tarpusavio ryšių vaidmenis ir atskleidė naujas problemas, kurias tenka spręsti vadybos mokslui, trinančiam ribas tarp anksčiau skirtingomis laikytų disciplinų. Pasirinktas problemos nagrinėjimo būdas – daugiakryptis, nes mobingo reiškinys organizacijoje apima platų vadybinį, psichosocialinį, ekonominį ir kitus kontekstus.

Vakaruose mobingas tyrinėjamas jau kelis dešimtmečius, nors ir ne visose šalyse sulaukė tolygaus dėmesio. Pastaraisiais metais šiam reiškiniui vis daugiau dėmesio skiriama ir Centrinės bei Rytų Europos šalyse, siekiančiose kokybinių transformacijų nusistovėjusiose organizacijų vadybos tradicijose. Lietuvoje akademiniuose sluoksniuose intensyvesnės mobingo studijos prasidėjo palyginti neseniai. Šis reiškinys vis dar mažai žinomas įvairaus lygio organizacijų vadovų, kuriems pirmiausiai tenka uždavinys atpažinti mobingo konfliktus, užkirsti kelią jiems dar neįsiplieskus.

Publikacijos moksliniuose ir specializuotuose periodiniuose leidiniuose ne visada pasiekia plačiąją visuomenę, o internete esanti iš užsienio kalbų versta populiarioji informacija palyginti paviršutiniška ir neatskleidžia giluminių procesų, skatinančių mobingo atsiradimą bei vystymąsi.

Mobingas (kitaip – psichosocialinis teroras, psichologinis teroras darbe, grupinis psichologinis spaudimas, arba smurtas) – specifinis konfliktas, kuriam spręsti dažnai nebepakanka įprastų aukos ir vadovų kompetencijų valdyti socialinius santykius. Didėjantis susidomėjimas reiškiniu ir informacijos sklaidos skatinamos vis dažnesnės mobingo aukų išpažintys, specializuotos pagalbos paieškos bei tam tikras informacijos stygius apie lietuviškus problemos aspektus paskatino parengti giluminę reiškinio studiją. Be to, gilinantis į konfliktus ne visada tinkamai akcentuojami ne tik individualūs, organizaciniai, bet ir socialiniai bei makroekonominiai žalos aspektai visos valstybės mastu.

Šis tyrimas iš kitų mobingo tyrinėjimų išsiskiria tuo, kad problema studijuojama skirtingais aspektais, į kuriuos siekta pažvelgti kaip į sisteminius vieno reiškinio elementus. Pavyzdžiui, iš vadybinių pozicijų akcentuojamas diskriminuojantis darbuotojų santykių aspektas ir brėžiamos mobingo tarpusavio ryšių su organizacijos klimatu trajektorijos.

Monografija skirta ne tik akademinei visuomenei, reiškiniu besidomintiems aukštųjų mokyklų studentams, bet ir praktikams – įvairių lygių vadovams, konsultantams, profesinių organizacijų vadovams, darbo santykių specialistams ir kt. Autoriai siekia skatinti susidomėjimą mobingo reiškiniu, tikisi, kad pateiktos studijos, tyrimų rezultatai, išvados ir rekomendacijos padės užpildyti kai kurias informacijos spragas, pateiks platesnį mobingo paplitimo Lietuvos organizacijose vaizdą ir skatins vystyti tolesnę diskusiją.

Prof. dr. Jolita Vveinhardt,
Prof. habil. dr. Pranas Žukauskas