enlt
enlt

Akistata su patyčiomis sporte ir jų pasekmėmis jaunimui: sportininkų požiūris

Pastaraisiais metais, pabrėžiant saugios aplinkos sporte svarbą, vis didesnis dėmesys skiriamas patyčioms sportininkų tarpusavio santykiuose. Tyrime, kuriame dalyvavo jaunimo amžiaus grupės atstovai iš individualių, dvikovės ir komandinių sporto šakų, buvo siekiama atskleisti patyčių specifiką sportininkų tarpusavio santykiuose, detalizuojant reiškinio priežastis, veiksmų pobūdį ir pasekmes.

Nors daugelis sportininkų interviu pradžioje akcentavo, kad jų komandoje/grupėje ar sporto šakoje patyčios neegzistuoja, tyrimo eigoje išryškėjo keletas svarbių aspektų, charakterizuojančių negatyvaus elgesio specifiką. Vienas iš tokių aspektų yra negatyvaus elgesio vertinimo dvipoliškumas, dėl kurio reiškinys išlieka aktualus ir gyvybingas. Tai yra, patys patyčių veiksmai suvokiami kaip neigiamas reiškinys, tačiau tikima kai kurių patyčioms priskirtino elgesio formų nauda. Pavyzdžiui, vyrauja nuostata, kad šiurkštus elgesys ar žeminančio pobūdžio pareiškimai suteikia galimybę tapti geresniu, kovingesniu sportininku. Kitais žodžiais tariant, tarnauja kaip pozityvus stimulas siekti geresnių rezultatų, nors tai lydi neigiama paties sportininko savijauta. Šis tyrimas atkreipia dėmesį į tai, jog egzistuoja patyčių suvokimo ir identifikavimo problema, todėl tiek psichologinė, tiek fizinė agresija gali būti neatpažinta pačių sportininkų bei jų trenerių ir traktuojama kaip tam tikra nuo sporto neatskiriama „natūrali“ elgsena. Į tai būtina atsižvelgti diegiant bei vystant patyčių prevencijos ir intervencijos programas, kurios turėtų būti kompleksiškai nukreipiamos į nusistovėjusias ydingas tradicijas, palaikomas sporto organizacijos kultūros. Su šio tyrimo rezultatais išsamiau galima susipažinti: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4685

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Vveinhardt, J., Fominiene, V. B., Andriukaitiene, R. (2019). Encounter with Bullying in Sport and Its Consequences for Youth: Amateur Athletes’ Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4685. https://doi.org/10.3390/ijerph16234685.