enlt
enlt
Patyčių paplitimas sportininkų tarpusavio santykiuose

Įveskite slaptažodį, kad pasiektumėte apklausą

Gerbiami respondentai,
Patyčios yra bet kokie fizinį skausmą ar nemalonius emocinius išgyvenimus sukeliantys kitų sportininkų, trenerių, organizacijos darbuotojų ar žiūrovų veiksmai. Pavyzdžiui, tai gali būti bet koks nepageidaujamas fizinis kontaktas, asmeninių daiktų gadinimas, rėkimas, ironizavimas, užgauliojimas, žeminimas, apkalbėjimas, ignoravimas ir kt.

Ši apklausa yra anoniminė. Ji skirta rinkti duomenims, kurie gali parodyti patyčių paplitimą Jūsų organizacijoje. Remiantis tyrimo rezultatais jūs padėsite savo organizacijai kurti saugesnę ir sveikesnę aplinką visiems sporto dalyviams.
Pildydami anketą atidžiai perskaitykite tekstą ir pasirinkite jums tinkantį atsakymo variantą. Neskubėdami anketą užpildysite per 10-15 minučių

Įrašykite unikalų kodą, kuris buvo suteiktas Jūsų organizacijai prieš šią apklausą*

Įrašykite unikalų kodą, kuris buvo suteiktas Jūsų organizacijai prieš šią apklausą*

Išvalyti pasirinkimus

Savo komandoje/grupėje patiriate patyčias*

Savo komandoje/grupėje patiriate patyčias*

Išvalyti pasirinkimus

Kiek laiko tai trunka?*

Kiek laiko tai trunka?*

Išvalyti pasirinkimus

Kaip dažnai tai kartojasi?*

Kaip dažnai tai kartojasi?*

Išvalyti pasirinkimus

Kas Jus užsipuolė/puola?*

Kas Jus užsipuolė/puola?*

TAIP
NE
Sportininkas iš mano komandos/grupės
Keletas sportininkų iš mano komandos/grupės
Treneris
Klubo vadovas
Kiti, su sportu susiję, bet aukščiau neįvardinti asmenys
Niekas neužsipuolė/nepuola (žymėkite NE)
Išvalyti pasirinkimus

Kaip reagavote/reaguojate į patyčias?
Tų respondentų, kurie patyčių nepatyrė, prašome žymėti atsakymus iš stebėtojo pozicijos, t.y. jeigu jūs matėte/matote vykstant patyčioms savo komandoje/grupėje, kaip reaguojate?*

Kaip reagavote/reaguojate į patyčias?
Tų respondentų, kurie patyčių nepatyrė, prašome žymėti atsakymus iš stebėtojo pozicijos, t.y. jeigu jūs matėte/matote vykstant patyčioms savo komandoje/grupėje, kaip reaguojate?*

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nežinau, sunku apsispręsti
Sutinku
Visiškai sutinku
Nieko nedariau
Paprašiau liautis
Atsakiau tuo pačiu
Agresyviai pasipriešinau
Pranešiau klubo vadovui
Pranešiau treneriui
Papasakojau kitiems sportininkams iš mano komandos/grupės
Papasakojau draugams (ne iš komandos/grupės)
Papasakojau šeimos nariams
Kreipiausi į psichologą
Kreipiausi į gydytoją
Kreipiausi į teisininką (advokatą)
Rengiuosi palikti šią komandą/grupę
Išvalyti pasirinkimus

Kas Jums suteikė/teikia paramą, pagalbą*

Kas Jums suteikė/teikia paramą, pagalbą*

TAIP, suteikė
NE, nesuteikė
Klubo vadovas
Treneris
Mano komandos/grupės nariai
Draugai (ne iš komandos/grupės)
Gydytojas
Psichologas
Teisininkas (advokatas)
Šeima
Niekas nesuteikė, nes tokios pagalbos nereikėjo (žymėkite NE)
Išvalyti pasirinkimus

Ar buvo imtasi kokių nors priemonių, kad būtų nutrauktos patyčios?*

Ar buvo imtasi kokių nors priemonių, kad būtų nutrauktos patyčios?*

Išvalyti pasirinkimus

Kas ėmėsi priemonių?*

Kas ėmėsi priemonių?*

TAIP
NE
Pats ėmiausi
Klubo vadovas
Treneris
Komandos/grupės žaidėjai
Teisininkas
Kita (nepatyriau patyčių, žymėkite NE)
Išvalyti pasirinkimus

Kokių veiksmų vykstant patyčioms imasi vadovybė?*

Kokių veiksmų vykstant patyčioms imasi vadovybė?*

TAIP
NE
Situacija paviešinama kaip netoleruotinas pavyzdys
Situacija aptariama su komandos/grupės nariais
Kviečiamas specialistas (konsultantas)
Surengiamas seminaras/paskaita, skirtas patyčių prevencijai
Nesiima jokių veiksmų (žymėkite TAIP, kas rodo, kad nesiimama jokių veiksmų)
Kita (žymėkite NE, jeigu patyčios jūsų komandoje/grupėje nevyksta)
Išvalyti pasirinkimus

Kokios buvo pasekmės priekabiautojui(-ams)? Pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus:*

Kokios buvo pasekmės priekabiautojui(-ams)? Pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus:*

Išvalyti pasirinkimus

Mūsų klube:

Mūsų klube:

TAIP
NE
Patyrus patyčias visada galima kreiptis į klubo vadovą ir sulaukti pagalbos
Patyrus patyčias visada galima kreiptis į trenerį ir sulaukti pagalbos
Patyčios aptartos sutartyje su klubu
Yra etikos kodeksas, kuriame aptartas patyčių klausimas
Rengiami mokymai, seminarai, kuriuose aiškinama, kaip išvengti psichologinio ir fizinio smurto ir / ar kaip elgtis, kai smurtauja komandos/grupės nariai, treneris ir kt.
Pagalbą visada suteikia kiti komandos/grupės nariai
Yra specialistas, kuris suteikia psichologinę pagalbą
Mūsų klube pagalbos neįmanoma sulaukti (žymėkite, NE, jei neįmanoma sulaukti pagalbos)
Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nežinau, sunku apsispręsti
Sutinku
Visiškai sutinku
Klubo vadovas man neleidžia reikšti savo nuomonės
Treneris man neleidžia reikšti savo nuomonės
Reikšti savo nuomonės man neleidžia komandos/grupės nariai
Kai kalbu, kas nors nuolat mane pertraukinėja
Ant manęs šaukia, garsiai koneveikia
Pavymui girdžiu keiksmažodžius, įžeidžias frazes, replikas ir kt.
Mane terorizuoja telefonu, SMS žinutėmis
Man grasina žodžiu
Man grasina raštu
Mane puola / užgaulioja socialiniuose tinkluose
Man demonstruojami niekinantys žvilgsniai arba gestai
Treneris niekada manęs nepagiria
Treneris mane nuolat peikia
Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nežinau, sunku apsispręsti
Sutinku
Visiškai sutinku
Su manimi demonstratyviai vengiama kontaktuoti
Su manimi draudžiama bendrauti
Į mane žiūri kaip į „tuščią vietą“
Man kalbant, apsimetama, kad manęs niekas negirdi
Man įėjus į patalpą, visi demonstratyviai nutyla
Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nežinau, sunku apsispręsti
Sutinku
Visiškai sutinku
Už akių apie mane blogai atsiliepiama
Apie mane skleidžiamos paskalos
Iš manęs šaipomasi, tyčiojamasi
Kalbama, kad esu „nenormalus“
Laidomos užuominos, kad turėčiau „nueiti pasigydyti“
Šaipomasi iš mano fizinių trūkumų
Pamėgdžiojama mano eisena, gestai, kalba
Sulaukiau išpuolių dėl savo politinių pažiūrų
Sulaukiau išpuolių dėl savo religinių pažiūrų
Šaipomasi iš mano tautybės
Šaipomasi iš mano socialinės kilmės
Nuolatos abejojama mano sprendimais
Nepagrįstai užkliūva mano asmeninis gyvenimas
Viešai abejojama mano sprendimais/pasiūlymais
Menkinami mano pasiekimai sporte
Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nežinau, sunku apsispręsti
Sutinku
Visiškai sutinku
Negaunu jokių sportinių užduočių
Neturiu galimybės bent kuo užsiimti
Man skiriamos beprasmės užduotys
Man tenka nuolat besikeičiančios užduotys
Mane verčia atlikti savigarbą žeminančius darbus
Skiriamos įžeidžiančios užduotys
Buvo skirtos galimybes viršijančios užduotys, siekiant mane „diskredituoti“
Nepagrįstai užkliūva mano sportiniai rezultatai
Man neleidžia dalyvauti treniruotėje (leidžia tik stebėti)
Man neleidžia dalyvauti varžybose
Mane baudžia didelio fizinio krūvio reikalaujančiomis užduotimis
Liepiama treniruotis pilnu pajėgumu, nors jaučiuosi pervargęs
Man specialiai duoda per lengvas užduotis, kurios neatitinka mano fizinių galimybių
Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Ar Jums yra tekę patirti tokius į Jus nukreiptus kitų sportininkų, trenerio veiksmus sportuojant?*

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nežinau, sunku apsispręsti
Sutinku
Visiškai sutinku
Man buvo padaryta tiesioginė materialinė žala klube
Man buvo padaryta tiesioginė materialinė žala už klubo ribų
Specialiai sudaromos situacijos, dėl kurių patiriu materialinių išlaidų
Man buvo neteisingai skirta finansinė bauda
Man buvo nepagrįstai sumažinta alga (ar patyriau kitokių finansinių nuostolių)
Pralaimėjau kovą dėl nesąžiningo teisėjavimo
Išvalyti pasirinkimus

Ar Jums teko būti patyčių liudininku klube?*

Ar Jums teko būti patyčių liudininku klube?*

Išvalyti pasirinkimus

Kokia forma pasireiškė Jūsų matytos/stebėtos patyčios?*

Kokia forma pasireiškė Jūsų matytos/stebėtos patyčios?*

Išvalyti pasirinkimus

Kaip elgėtės matydamas/stebėdamas patyčias? Pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus:*

Kaip elgėtės matydamas/stebėdamas patyčias? Pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus:*

Išvalyti pasirinkimus

Kokių veiksmų, Jūsų nuomone, turėtų imtis klubo vadovybė norėdama sumažinti patyčias:*

Kokių veiksmų, Jūsų nuomone, turėtų imtis klubo vadovybė norėdama sumažinti patyčias:*

Išvalyti pasirinkimus

Jeigu turite pasiūlymų dėl veiksmų, įrašykite juos čia:

Jeigu turite pasiūlymų dėl veiksmų, įrašykite juos čia:

Išvalyti pasirinkimus

Jūsų amžius (paspaudę kairįjį pelės klavišą žemiau esančioje juostoje pasirinkite nuo 18 iki 45):

Jūsų amžius (paspaudę kairįjį pelės klavišą žemiau esančioje juostoje pasirinkite nuo 18 iki 45):

Min 18
18
Max 45
Išvalyti pasirinkimus

Jūsų lytis:*

Jūsų lytis:*

Išvalyti pasirinkimus

Jūsų išsilavinimas:*

Jūsų išsilavinimas:*

Išvalyti pasirinkimus

Jūsų šeimyninė padėtis:*

Jūsų šeimyninė padėtis:*

Išvalyti pasirinkimus

Nurodykite sporto šaką, kurioje sportuojate:*

Nurodykite sporto šaką, kurioje sportuojate:*

Išvalyti pasirinkimus

Nurodykite kiek laiko sportuojate/treniruojatės dabartinėje komandoje/grupėje:*

Nurodykite kiek laiko sportuojate/treniruojatės dabartinėje komandoje/grupėje:*

Išvalyti pasirinkimus

Jeigu šioje apklausoje buvo ne viskas paminėta/paklausta, prašome apie tai parašyti žemiau pateiktoje eilutėje:

Jeigu šioje apklausoje buvo ne viskas paminėta/paklausta, prašome apie tai parašyti žemiau pateiktoje eilutėje:

Išvalyti pasirinkimus