enlt
enlt
Prof. dr. Ivana Milovanovic

Prof. dr. Ivana Milovanovic

Novi Sad universitetas
Serbija

Kaip sporto sociologijos profesorė, prieš kelerius metus į savo paskaitas įtraukiau temas, susijusias su agresijos ir bendraamžių smurto jaunimo sporte problema. Nors mokslinėje literatūroje smurto prieš jaunimą ir tarp jaunų žmonių sporte problema aptariama jau dešimtmečius, pasirodo, kad sporto mokslus studijuojantiems  studentams nėra siūloma išklausyti dalyką, kuriame būtų nagrinėjamas šis klausimas. Erasmus plius sporto projektas „Sportas prieš smurtą ir atskirtį“ ženkliai prisidėjo prie sporto mokslus studijuojančių studentų ir sporto trenerių informavimo apie išankstines nuostatas, stereotipus, socialinės atskirties reiškinį, agresiją ir bendraamžių smurtą jaunimo sporte. Nuo 2022/2023 mokslo metų Novi Sad universiteto Sporto ir kūno kultūros fakulteto bakalauro studijų programoje akredituotas dalykas „Sportas prieš smurtą ir socialinę atskirtį“. Manau, kad įgijus šio dalyko žinių, būsimų kartų kūno kultūros mokytojai ir sporto treneriai bus pasirengę užkirsti kelią agresyviam ir smurtiniam elgesiui, atpažinti jį ir, esant reikalui, konstruktyviai reaguoti į jį.