Prof. dr. Sigitas Kamandulis

Prof. dr. Sigitas Kamandulis

direktorius
Sporto mokslo ir inovacijų institutas
Lietuvos sporto universitetas

Patyčios dažnos ne tik sporte, bet ir kasdieniniame gyvenime. Jeigu treneriui rūpi, tai patyčių aplinkoje yra mažiau. Tačiau tai nelengva užduotis, nes reikalauja pastangų, patirties ir žinių. Labai padeda pagarbos aplinkai formavimas. Sportininkai mokomi ne tik siekti rezultato, bet ir pagarbos žodžiui, treneriui, tėvams, teisėjui bei varžovui.

Bullying is common not only in sports but also in everyday life. If the coach cares, there is less bullying in the environment. However, this is not an easy task as it requires effort, experience and knowledge. The formation of respect for the environment is very helpful. Athletes are trained not only to achieve results but also to respect the word, the coach, parents, judge and competitor.