enlt
enlt

Seminarai ir mokymai treneriams

Autoriniai prof. dr. Jolitos Vveinhardt seminarai

Trenerio vaidmuo kovoje su patyčiomis

trukmė 1.5 valandos

Trenerio kaip ugdytojo komunikacinė kompetencija

trukmė 1 valanda
Seminarą veda prof. dr. v. b. fominienė

Sporto šakos trenerio komunikacinė elgsena gali būti įvardijama kaip viena pagrindinių treniravimo proceso komponentų. Juk profesinė komunikacija yra daug daugiau nei mūsų pasakyti žodžiai. Būdama viena svarbiausių socialinės kompetencijos dalių, trenerio komunikacija turi pasireikšti gebėjimu komunikuoti sąmoningai, veiksmingai, efektyviai ir konstruktyviai siekiant teigiamo rezultato – per pozityvius santykius asmeniniu ir komandos lygmenimis sukurti ugdomąją komunikacinę aplinką. Pastaroji ypač svarbi sportininkams suteikiant žinių, išmokant būtinų veiklos įgūdžių ir būdų, formuojant jų vertybių sistemą, leisiančias jiems išsiugdyti atkaklumą, atsakomybę, tikslų siekimo sampratą bei padėsiančias sėkmingiau reikštis kaip asmenybėms. Ne mažiau kokybiški trenerio ir sportininkų tarpusavio santykiai, paremti efektyvios komunikacijos principais, svarbūs sporto pratybose ir varžybose užtikrinant saugią socialinę psichologinę aplinką bei eliminuojant įvairias negatyvių santykių, tame tarpe ir patyčių, apraiškas. 

Seminaro tikslas – sporto šakos trenerius supažindinti su komunikacinės kompetencijos svarba ugdant sportininkus, pristatyti efektyvios trenerio komunikacijos prielaidas ir teigiamų tarpusavio santykių formavimo elementus. 

Seminaro formatas – įtraukianti paskaita, kurios metu informacija bus pateikiama remiantis praktiniais pavyzdžiais, situacijų analize.  

Pagrindinės seminaro temos:

Komunikacijos ir trenerio komunikacinės kompetencijos samprata;
Komunikacijos tikslai ir formos;
Sėkmingos trenerio komunikacijos prielaidos;
Ugdomasis komunikacinis kontekstas sporto pratybose.

Read more