Seminarai ir mokymai treneriams

Autoriniai prof. dr. Jolitos Vveinhardt seminarai

Trenerio vaidmuo kovoje su patyčiomis

trukmė 1.5 valandos

Trenerio kaip ugdytojo komunikacinė kompetencija

trukmė 1 valanda
SEMINARĄ VEDA PROF. DR. V.B. FOMINIENĖ